“MUỐN ĐI NHANH HÃY ĐI MỘT MÌNH,

MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG NHAU”